top of page

Kalite Politikamız

 • Firmamızın bütün birimlerinde kalite bilincini sistematik ve düzenli bir şekilde sağlamaktayız. Toplam Kalite Yönetimi'ni yaşam şekli olarak benimsemek ve gereklerini yerine getirmek temel politikamızdır.

 

 • Müşterilerimize tam zamanlı hatasız, kaliteli ürün ve hizmet sağlayarak güven esaslı kazanç ve süreklilik sağlamak amacımızdır.

 • Müşterilerimiz için değer yaratacak her türlü yenilik ve teknoloji kullanmaktayız.

 • Müşteri güvenini en temel gereklilik olarak kabul ediyoruz.

 • Takım ruhu ile çalışan insan kaynağımızla sürekli gelişimi hayata geçirmeye çalışmaktayız.

 • Çevreye karşı duyarlı ve sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ederek etik değerlere saygı göstermekte, müşteriler, çalışanlar ve tüm diğer paydaşların memnuniyetini sağlamayı amaçlamaktayız.

 • Süreç yaklaşımı ile sürekli iyileştirmeyi esas alarak sıfır hatayı ve maksimum kaliteyi hedefliyoruz.

 • Firmamızda tüm faaliyetler kanunlar, mevzuatlar ve şartnamelere uygun bir şekilde gerçekleştirilmektedir.

 • Kalite düzeyimizi sürekli yükseltmek için tüm çalışanlarımızın fikirlerini alıp, faaliyetlerimizde bu fikirlere yer vermekteyiz.

 • Üretim sürecimizi ürün kalitesini bozmadan, her yeni projede daha başarılı bir biçimde ve daha ekonomik seviyelere indirerek, firma içi faaliyetlerimizi arttırmaktayız.

 • Tüm süreçlerimizde kalite düzeylerinin arttırılması için teknolojik yönden firmamızı gelişen dünyaya açık tutmaktayız. Yeni, gelişmiş makine ve ekipman kullanımınları ile firmamızı her zaman bir adım öne çıkarmaktayız.

 • Tedarikçi kabul kriterlerimize uyan, güvenilir ve kaliteli ürünler sunan tedarikçilerle çalışmaktayız.

 • Ekip ruhu ve ekip çalışması anlayışını şirket kültürümüzün temel unsuru olarak görmekteyiz.

 • Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda tüm süreçlerimizdeki verimliliğin uluslar arası düzeyde rekabet edebilecek seviyeye yükseltilmesini amaçlıyoruz.

kalite2.png
bottom of page